Z przyst. kol. Rycerka dol. Rycerek

kwi 25, 2018 przez

Zn. zielone, ok. 3,25—4 g. Z przyst. kol. do zbiegu Rycerskiego Pot. i Rycerek przez Rycerkę Dolną (ok. 1 g.). Teraz skręcamy w lewe odgałęzienie doliny, tj. w dol. Rycerek, pomiędzy grzbietem Młada Hory od wsch. i Wielkiej Będoszki i Praszywki od zach. Szeroka z początku dolina zwęża się, kryjąc w niewielkim parowie małe osiedle Rycerki z leśniczówką. Powyżej niego (ok. 1 g.) u spływu z lewej (w kierunku marszu) pot. Niedźwiedziego, odchodzi w lewo ukosem w górę ścieżka leśna do przysiółka Młada Hora przy szlaku czerwonym (nr 106) na Rycerzową. Nieco dalej znaki nasze opuszczają dolinę i zbaczają w prawo na lesiste zbocza Wielkiej Będoszki i łagodnie podchodzą wśród lasu do. schroniska. Stąd na szczyt za zn. czarnymi przecinką w lesie na szczytową halę (3/4 g.).

Podobne

Tagi