Życie gospodarcze

kwi 24, 2018 przez

W wpisie tym omówimy główne kierunki życia gospodarczego we wszystkich jego przejawach. W Beskidzie Śląskim i przede wszystkim na jego przedpolu, na czoło wysuwają się następujące ośrodki przemysłowe: Cieszyn, Goleszów, Ustroń, Skoczów, Jaworze, Wapiennica i Bielsko-Biała. W Cieszynie znajduje się fabryka maszyn elektrycznych („Celma”) oraz fabryka narzędzi, fabryka mebli giętych, cegielnia, browar i słodownia oraz młyny parowe. Należy jeszcze wymienić fabrykę uszczelek skórzanych, wyrobów nożowniczych, farb i lakierów, wytwórnię urządzeń chłodniczych, sprzętu gospodarczego, zakłady kartoniarskie, przemysłu dziewiarskiego, przetwórcze „Las”, materiałów budowlanych, naprawcze taboru kolejowego, przemysłu cukierniczego („Olza”) i wyrobów galanteryjnych („Rapid”). W sąsiadującym z Cieszynem Goleszowie znajduje się wielka fabryka cementu, z dawna istniejąca, lecz obecnie rozbudowana i unowocześniona. W Ustroniu pracuje duży zakład produkcyjny Kuźnia Ustroń, sięgający swymi początkami jako huta aż XVIII w. (patrz str. 60); prócz tego rozwija się tu odlewnictwo metalowe, pracuje wapiennik i betoniarnia. Skoczów jest siedzibą zakładów należących do Cieszyńskich Zakładów Wytwórczych Silników Elektrycznych M2; znany jest z wyrobu kapeluszy (Skoczowskie Zakłady Wyrobów Filcowych) oraz jest ośrodkiem przemysłu wełnianego (Skoczowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego). Znajdują się tu nadto zakłady produkcji wyrobów „Lastrico”, sprzętu rolniczego, przemysłu materiałów budowlanych i przemysłu spożywczego. W Jaworzu pracują zakłady przemysłu drzewnego, a w Wapienicy Aleksandrowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego, Bielskie Zakłady Futrzarskie, fabryka kos i zakłady tarcz ściernych. Największym ośrodkiem przemysłowym opisywanego regionu jest Bielsko-Biała. Przeszło 30 tys. robotników pracuje tu w licznych zakładach produkcyjnych, a przede wszystkim w szeroko rozwiniętym i na nowoczesną skalę przemyśle włókienniczym, który po Łodzi ma tu drugi wielki ośrodek. Tradycje tego przemysłu, są bardzo dawne, sięgają bowiem początków XVI w., gdyż pierwszymi osadnikami byli tkacze, którzy wyrób płócien i sukna tak rozwinęli, że przywilej Jana Kazimierza z 1660 r. zezwolił im sprzedawać sukno we wszystkich miastach Polski. Produkcja bielskich zakładów włókienniczych znana jest z wysokiej jakości i zdobyła sobie dobre imię również za granicą. Oprócz włókiennictwa rozwinął się tu przemysł maszyn włókienniczych, metalurgiczny, motoryzacyjny, papierniczy, tłuszczowy, chemiczny, drzewny i spożywczy. Są tu więc zakłady wyrobów filcowych (im. H. Sawickiej i J. Marchlewskiego), przemysłu wełnianego (m. in. im. M. Buczka, P. Findera, M. Fornalskiej, G. Gawlika, J. Kluzki, J. Magi, L. Laska, J. Niedzielskiego), nadto zakłady przemysłu lniarskiego „Lenco”, urządzeń technicznych, elektrotechniczne, wytwórnie lin i pasów, materiałów opatrunkowych, obić zgrzebnych, zakłady przemysłu sportowego, zabawkarskiego, silników elektrycznych M8, ceramiki budowlanej, fabryki okuć, maszyn włókienniczych, papieru, szczotek, wyrobów śrubowych, wyrobów metalowych, opakowań blaszanych oraz przemysłu galanteryjnego. Na Żywiecczyźnie głównymi ośrodkami przemysłowymi są: Żywiec i łączący się z nim Sporysz i Zadziele, Węgierska Górka, Łodygowice i Milówka. W Żywcu ma siedzibę przemysł papierniczy (Żywiecka Fabryka Papieru „Solali”), wielki i znany zakład piwowarski (Zakłady Piwowarsko-Słodownicze), futrzarski (Bielsko-Żywieckie Zakłady Futrzarskie), budowlany (Żywieckie Zakłady Przemysłu Materiałów Budowlanych). Są tu zakłady przetwórstwa płodów leśnych „Las”, fabryka mebli stalowych w Zadzielu i garbarnia Zakładów Południowych w Chełmku. Wspomnieć należy o rozległej wytwórczości spółdzielni przemysłu ludowego i artystycznego, spółdzielni pracy kaflarzy i zdunów i wielkim tartaku. W sąsiednim Sporyszu istnieje duża fabryka maszyn i śrub. Żywiecki przemysł maszynowy produkuje prasy hydrauliczne, montażowe i odlewnicze maszyny ciśnieniowe, agregaty napędowe olejowe i inne precyzyjne urządzenia. Węgierska Górka znana jest z odlewni żeliwa, która sięga początkami 1 poł. XIX w., kiedy to powstała tu huta żelaza. W sąsiedniej Milówce znajduje się niewielka fabryka ligniny, zaś w Łodygowicach zakłady tarcz ściernych, fabryka mebli (Kamienicka Fabryka Mebli), wytwórnia kafli oraz garbarnia. U stóp Beskidu Małego skupiły się ośrodki produkcyjne w Kozach, Czańcu, Kętach, Wadowicach, a przede wszystkim w Andrychowie. Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, po zniszczeniach spowodowanych wojną, odbudowane i unowocześnione, już w 1949 r. produkowały w nowoczesnej przędzalni cienkoprzędnej dwa razy tyle co przed wojną. Praca tu jest całkowicie zmechanizowana, a produkcja z roku na rok wzrasta; produkuje się m. in. popelinę. Wraz z przebudową systemu pracy, wielki włókienniczy kombinat w Andrychowie przeobraził oblicze gospodarcze szerokiej okolicy i wsi podgórskiej. Ludność takich wiosek jak Roczyny, Rzyki, Sułkowice, Brzezinka, Targanice, a nawet z Wielkiej Puszczy ściąga codziennie autobusami do Andrychowa do pracy i po coraz lepszy byt codzienny. Oprócz tego rozwija się w Andrychowie przemysł maszynowy, produkuje się silniki wysokoprężne i inne precyzyjne aparaty W Kozach na zboczach Hrobaczej Łąki znajduje się wielki kamieniołom z nowoczesnymi urządzeniami do łamania i sortowania kamieni i kolejką powietrzną rozwożącą kamienie do wagonów. W pobliskich Kętach pracuje walcownia metali oraz zakład metali lekkich, a w Czańcu duża fabryka papieru; wreszcie w Wadowicach wytwórnia sprzętu telekomunikacyjnego, wytwórnia kafli i ‘pieców, cegielnia i betoniarnia. W Beskidzie Średnim większym zakładem produkcyjnym są Zakłady Przemysłu Guzikarskiego i Galanteryjnego w Myślenicach i baza surowcowa zakładów roszarniczych w Suchej oraz wytwórnia przemysłu chałupniczego w Makowie.

Podobne

Tagi