Ze schr. na Hali Rysianka — główny szlak beskidzki

kwi 27, 2018 przez

Zn. czerwone, 2—2,25 g. Ze schroniska schodzimy wspólnie ze zn. czarnymi (nr 155) na halę na wsch. w kierunku jej najbardziej na wsch. wysuniętego na grzbiecie kąta.* Ścieżka sprowadza nas najpierw środkiem hali, później obok grup drzew aż do końca hali i zaczynającej się połogiej przecinki leśnej. Idziemy nią pomiędzy ścianami pięknego lasu — zn. czarne odgałęziają się w lewo — po czym podchodzimy łagodnie do zwornikowego punktu grzbietu, zw. Trzema Kopcami, a także Magurką. Tu szlak nasz dochodzi do granicy państwowej, która podeszła do tego miejsca od pd. Podchodzimy teraz halą zalegającą grzbiet, a później skrajem lasu na Palenicę (1343 m) z wieżą triangulacyjną, a z niej obniżamy się na rozległą Halę Cudzichową w szerokim siodle i opadającą także na prl. stok. Przed nami zalesiony Sypurzeń (1356 m), zw. na niektórych mapach Szcza1- winą. Podchodzimy nieco z lewej strony od jego szczytu pasem polany, wcinającej się na jego stok i wychodzimy znów na grzbiet już poza nim. Grzbietem granicznym, który odchyla się nieco w lewo od kierunku wsch. dochodzimy do niewielkiej polanki, zw. Tanecznikiem, gdzie granica państwowa odchodzi tu w prawo i wspina się już bezpośrednio na Pilsko. Nazwę Tanecznik znał już wójt żywiecki Komoniecki i tłumaczył tym, że na tej polance ,,zbójnicy żywieccy, przeciwiając się orawskim, że na górze Pilsko pijatyki odprawowali, oni też na tej górze i polanie, przysposobiwszy trunków, muzykę sprowadzili i pijąc, tańce z dziewkami od bydła, które po halach pasały, czynili i tak po kilkakroć ciesząc się, hajdukując albo tańcząc, do tego przyszło, że tę górę i polanę Tanecznik nazwali i dotąd się zowie”.

Podobne

Tagi