Zagospodarowanie turystyczne

kwi 24, 2018 przez

Zestawiamy poniżej wszystkie punkty noclegowe na obszarze omówionym w naszym przewodniku. Dane w nawiasie dotyczą ilości noclegów, przy stacjach turystycznych druga liczba oznacza ilość noclegów w zimie. Przy obiektach, które nie należą do PTTK zaznaczono, kto je prowadzi. Należy zwrócić uwagę, że stacje turystyczne są zorganizowane w budynkach nie należących do PTTK, ich poziom usług jest na ogół niższy od schronisk, w których poza tym można otrzymać posiłki, chociaż w niektórych stacjach jest to również możliwe. Należy zwrócić uwagę, że sieć stacji turystycznych ulega częstym zmianom; tworzą się nowe i likwidują niektóre dawne. Dlatego też turyści we własnym interesie powinni sprawdzać poniższe dane we właściwych ośrodkach PTTK. Oprócz wymienionych obiektów istnieją schroniska szkolne, przeznaczone dla młodzieży szkolnej. Podajemy ich zestawienie osobno. (Cyfry rzymskie oznaczają miesiące, kiedy schronisko jest czynne.) Skoczów — ul. Bielska 271, teł. 215 (30) — VII—VIII, Ustroń Polana — Szk. Podst. nr 3, tel. 10 (25) — VII—VIII, Wisła Uzdrowisko — Szk. Podst. tel. 164 (30) — VII—VIII, Wisła Głębce — Szk. Podst. nr 4, tel. 229 (30) — I—XII, Wisła Czarne — Szk. Podst. nr 2 (35) — VII—VIII, Wisła Kozińćfe, „Kozińce”, tel. 164 (50) — I—XII, Istebna Centrum, tel. 11 (30) — I—XII, Istebna Zaolzie, „Zaolzianka” nr 563, tel. 440 (100) — VI— XII, Meszna — Szk. Podst. tel. 13 (30) — VII—VIII, Wilkowice — Szk. Podst. (30) — VII—VIII, Szczyrk Górny — Szk. Podst. nr 2, tel. 801 (40) — I—XII. Beskid Żywiecki: Hucisko — Szk. Podst. tel. GRN 12 (25) — VII—VIII, Krzyżowa — Szk. Podst. tel. GRN 1 (25) — VII—VIII, Przyborów — Szk. Podst. tel. GRN 25 przez Jeleśnię (25) — VII—VIII, Zawoja Wilczne — Szk. Podst. nr 2 (30) — V—X, Rajcza Dolna — Szk. Podst. (24) — VII—VIII, Ujsoły — Szk. Podst., tel. 3 (30) — VII—VIII. Beskid Mały i Średni: Wielka Puszcza — Dom Wczasów Dziecięcych (30) — VII— VIII, Kuków — Szk. Podst. nr 1 (25) — VII—VIII, Lubień — Szk. Podst. nr 1 (25) — VII—VIII, Myślenice — Szk. Podst. nr 1 ul. Sobieskiego 1, tel. 177 (25) — VII—VIII. Sieć znakowanych szlaków jest na omawianym obszarze gęsta, zwłaszcza w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Wiodą one na wszystkie ważniejsze szczyty i zapoznają wszechstronnie z najciekawszymi częściami górskimi. Główną osią jest znakowany czerwono główny szlak zachodnio beskidzki o następującym przebiegu (na obszarze naszego przewodnika): Ustroń — Równica — Polana — Wielka Czantoria — Stożek — Kiczory— Kubalonka — schr. na Przysłopie — Barania Góra — Magur- ka Wiślańska — Glinne — Węgierska Górka — Abrahamów — Hala Rysianka — schr. na Hali Miziowej pod Pilskiem — Korbielów — Szelust (Beskid) — Głuchaczki — Mędralowa — schr. na Markowych Szczawinach — Babia Góra — Krowiarki— Polica — Bystra Podh. — Jordanów — Rabka. Sieć letnich szlaków jest na ogół tak przeprowadzona, że służyć może także turystom-narciarzom w zimie. Nie wszystkie jednakże szlaki ciekawe i krajobrazowe w lecie są odpowiednie dla turystyki narciarskiej czy to z powodu tego, że prowadzą wąskimi stromymi leśnymi drogami, czy też dlatego, że muszą prowadzić w lecie ścieżkami, a nie np. łąkami, podczas gdy narciarze z tym nie muszą się liczyć i mogą wybierać do zjazdu polany i łąki, a nie sąsiadujące z nimi drożyny i ścieżki. Toteż dla uprawiania turystyki narciarskiej konieczna jest wszechstronna znajomość terenu z okresu lata, aby można w pełni wykorzystać wszystkie dogodności terenu. Na wielu szlakach letnich wykonano w Beskidach warianty narciarskie, zaopatrując je w znakowanie w kolorze danego szlaku, jednakże nie na tle białym, jak przy szlaku letnim, lecz pomarańczowym oraz umieszczono tyczki na otwartych przestrzeniach dla ułatwienia orientacji. Oprócz tego istnieje kilkanaście szlaków narciarskich o charakterze nartostrad objętych stałym utrzymywaniem w okresie zimowym, oraz wiele szlaków narciarskich, które wprawdzie nie są objęte stałym utrzymaniem w czasie zimy, jednakże mają znakowanie wyłącznie narciarskie (kolorowy pasek na pomarańczowym tle).

Podobne

Tagi