Ze schr. na Hali Miziowej przez przel. Glinne na Szelust

kwi 27, 2018 przez

Zn. zielone, ok. 2,25 g. Ze schroniska, obchodząc z prawej strony stację meteorologiczną obniżamy się nieco w pd.-wsch. kąt hali. Ścieżka wiedzie teraz lasem prawie poziomo, z jednym niedługim podejściem i wyprowadza na ramię Koziego Grzbietu. W prawo do góry ramię to wiedzie poprzez wyraźny garb zw. Turniczką do miejsca, gdzie prowadzą zn. żółte (nr 165), w lewo natomiast ramię to kończy się Soliskiem (1193 m) z wieżą pomiarową. Warto zboczyć ku niemu (ok. 10 min.) dla oryginalnego widoku na Babią Górę i najbliższe otoczenie granicznego grzbietu. Przekraczamy wspomniany grzbiet i skręciwszy w prawo przechodzimy pn.-wsch. zbocze masywu Pilska i później potoczek, trawersując do grzbietu granicznego. Osiągnąwszy go skręcamy w lewo i po lewej stronie przecinki granicznej obniżamy się na wsch. do miejsca, gdzie granica państwowa odchyla się ku pn. wsch. Można stąd w ok. 1/2 g. zejść w lewo na pn. do zbiegu dwóch źródłowych pot. Glinnego, gdzie znajduje się budynek leśnictwa Jaworzyna. W budynku tym mieści się założona w 1963 r. st. tur. (20 MN). Stąd dochodzimy do drogi Korbielów — Glinne i nią do schr. W dalszym ciągu przecinką graniczną na pn. wsch. prawie poziomo dochodzimy do przeł. Glinne (800 m) i drogi z Korbie- lowa przez granicę do Czechosłowacji, przebiegającej śladem dawnego historycznego traktu miedzianego z Polski na Węgry (ok. 1 g.). (Stąd szosą do schr. PTTK w Korbielowie ok. 1 g.) Przecinamy szosę, zostawiając po prawej ręce rampę graniczną i stromo wspinamy się na pn. na Zimną (935 m). Grzbiet zmienia tu kierunek na pn.-wsch., a następnie znowu na pn. i wyprowadza na Weskę (948 m) z ładnym widokiem na Pilsko. Z Weski, grzbietem z szerokimi widokami ku pn. obniżamy _się nieco na wsch. W połowie drogi między Weską a Szelustem – dołącza tu szlak czerwony (nr 170) — zn. zielone kończą się; i na Szelust (923 m) zw. także Beskidem, wychodzimy już za zn. czerwonymi.

Podobne

Tagi