Z przyst. kol. Rycerka

kwi 25, 2018 przez

Zn. zielone, później bez znaków, od 98 Rycerki Górnej żółte, 4,25—5 g. Z przyst. kol. polną drogą przez kładkę do drogi kołowej. Skręcamy teraz na pd. w szeroką dolinę, mając po lewej stronie nagi grzbiet Hutyrowa, a z prawej Łysicy. W dolinie ciągnie się długa wieś Rycerka Dolna i Górna. Droga o unowocześnionej w 1961 r. nawierzchni (kursują nią od 1963 r. autobusy PKS z Żywca i Rajczy do Rycerki Górnej) wiedzie najpierw na pd., a następnie na pd. wsch. i doprowadza do rozgałęzienia dolin (1 g.). W lewo wprost na pd. ciągnie się doi. Rycerek, w prawo nadal na pd. wsch. ku Rycerce Górnej. Pomiędzy nimi wznosi się Praszywka (1042 m), stanowiąca końcową część grzbietu ciągnącego się przez Wielką Będoszkę do granicznej Bani. Zn. zielone wiodą do rozgałęzienia poprzez nowo zbudowany most w lewo tj. w doi. Rycerek, my zaś idziemy w dalszym ciągu na pd. zach. w doi. Rycerskiego Pot. Przęcinamy tu zaraz zn. czarne (nr 101), które zeszły z Łysicy i kierują się przez wspomniany most na Praszywkę, i po ok. 54 g. spotykamy znaki żółte (nr 97). Stąd za tymi znakami na szczyt.

Podobne

Tagi