Z Oszusa przez Jaworzynę do wsi Glinka

kwi 26, 2018 przez

Bez znaków, 2,25 — 3 g. Do Jaworzyny szlakiem nr 116. Stąd możemy dotrzeć do Glinki dwoma wariantami. Wariant a. Zejście wiedzie grzbietem na pn. zach. w stronę wsi Glinka, odgałęziającym się z grzbietu granicznego między Jaworzyną a Smerekówką Małą w odl. ok. 1/2 km od Jaworzyny. W dogodnym miejscu schodzimy z przecinki granicznej w lewo i z początku połogo, później bardzo stromo lasem, aż do dolnego jej brzegu na płaskim dziale między doi. Smerekówki Wielkiej (z lewej strony) a doi. Smerekówki Małej (z prawej). Działem tym, ścieżką polną na pn. zach. schodzimy do ujścia pot. Smerekówką Wielka w pobliżu przyst. PKS Glinka GRN (ok. 1 g.). Wariant b. Z Jaworzyny idziemy przecinką graniczną jak pod a, lecz przed szczytem Soliska opuszczamy ją i schodzimy w lewo stromym lasem na pn. zach. do jego dolnego brzegu, gdzie na otwartym dziale usadowiło się niewielkie osiedle Worniczki. Stąd skręcamy w lewo w dół do doi. Smerekówki Małej i nią do jej wylotu, skąd w lewo do przyst. PKS Glinka GRN.

Podobne

Tagi