Stożek

kwi 24, 2018 przez

Stożek (980 m).Śmiałym stożkiem sterczy ten szczyt od wsch., zach. i pn., łagodnym natomiast grzbietem łączy się z Kyrkawicą na pd. Dla wspaniałego i rozległego widoku odwiedzany jest bardzo często, zwłaszcza, że uprzystępnia go duże schronisko wzniesione w 1922 r. przez Oddz. PTT Beskid Śląski w Cieszynie. Z wielkiej hali na szczycie, widok jest rzeczywiście nieporównany. Na wsch. rysuje się całe pasmo Baraniej Góry i Skrzycznego, a zza grzbietu ukazuje się lesisty masyw Ro- manki, a dalej w głębi Pilska i Babiej Góry. Ku pd. wsch. przy dobrych warunkach widoczności majaczą Tatry i poszarpany łańcuch Małej Fatry. Bardziej w prawo goła kopulasta Ochodzita nad Koniakowem na tle grupy Wielkiej Raczy, a na pd. Girowa i w prawo od niej szeroka Przeł. Jabłonkowska. Nieco na prawo od niej wznoszą się szczyty Wielkiego i Małego Połomu(1067 i 1058m) i Kozubowej (976 m), otaczające doi. Łomnej, stanowiącej odgałęzienie doi. Olzy. Dalej ku zach. bezpośrednio nad szeroką doi. Olzy wznoszą się Kałużny (991 m), Ostry (1043 m), nieco za nim Ropica (1082 m) i Jaworowy (1032 m). W głębi za Ropicą widać jeszcze Trawny (1201 m) i Łysą Górę (1325 m). Nad doi. Olzy ku pn. zach. snują się dymy Trzyńca, a dalej Czeskiego Cieszyna i daleko Zagłębia Karwińskiego.

Podobne

Tagi