Wisła Obłaziec

kwi 24, 2018 przez

13 km Wisła Obłaziec(ok. 402 m), przyst. kol. na granicy D8 Ustronia i Wisły, obsługujący dolną (pn.) część osiedla Wisła u wylotu doi. Gahory, lewobrzeżnego dopływu Wisły, która w tym miejsęu płynie malowniczym przełomem między Oborą a Krzywym. Jest to najmniej zabudowana część; znajdują się tu kamieniołomy, tartak, wytwórnia prefabrykatów cementowych, w budowie rzeźnia, projektuje się tu rozmieszczenie zaplecza gospodarczego i usługowego dla Wisły. PW na Stożek przez doi. Jawornika (nr 11), Wielką Czantorię (nr 9) i Równicę przez Orłową (nr 62). 15 km Wisła Uzdrowisko (ok. 430 m), osiedle i uzdrowisko, duży ośrodek FWP i zarazem popularna stacja sportów zimowych. Ciągnie się w górnej części doi. Wisły i jej dopływów w kierunku pd. i pd.-wsch., obejmując 33 przysiółki zamieszkałe przez ponad 8000 mieszk. na obszarze o pow. 111 km2. Jest to zatem co do obszaru największa miejscowość na Śląsku. Pod względem administracyjnym Wisła podzielona jest na dwie niezależne jednostki administracyjne, osiedle Wisła i gromada Wisła. Najważniejsze osiedla wchodzące administracyjnie w skład Wisły to Dziechcinka, Gościejów, Pinkasowie, Głębce, Czarne, Malinka, Jawornik i Obłaziec. Do dnia dzisiejszego używa się w określeniach topograficznych nazw różnych przysiółków i osiedli (a jest ich mnóstwo), gdy chce się znaleźć jakiegoś górala. Numery domów niewiele tu — podobnie jak w innych częściach gór — pomogą, gdy nie zna się nazwy osiedla. Ciekawa jest przeszłość Wisły. Gdy osadnicy z Ustronia przetrzebili już lasy w okolicy, zaczęli się posuwać w głąb doliny na pd. i po ścince lasu nad rzeką powstała cytowana w dokumentach „wielka łąka”, na niej pierwszy osadnik, nie wiadomo skąd pochodzący, nazwiskiem Ściskała, założył młyn i piłę i zaczął wyrabiać gonty. Właśnie przewozu gontów dotyczy pierwsza wzmianka o Wiśle, pochodząca z 1615 r., w której urzędnik książęcy wzywa wójta z Cisownicy ,,abyś wnet z Cisownicy do tych tam nowoosadników na Wisły, czyli, jak rzykają, na wielką łąkę, do młynarza tam mieszkającego wyprawił (ludzi) po trzydzieści dwie kopy już gotowego i zapłaconego szyndela (gontów)…” W 1643 r. została ,,Nowa wieś na Wisłach rzeczona” wpisana do urbarza. Wśród ówczesnych osadników znajdowali się przybyli z Polski, Niemiec, Węgier i także liczni zbiegowie z posiadłości szlacheckich przed uciskiem i wyzyskiem lub zbiegowie- ewangelicy prześladowani przez Habsburgów; tym tłumaczy się, że w tych stronach chroniło się w lasach wielu emigrantów i po dziś dzień stanowią oni większość. Z Wisłą wiąże się podanie o Imku, dworzaninie na cieszyńskim zamku, który zakochał się w księżnej pani i w lasy wiślane musiał zbiec przed zazdrosnym księciem małżonkiem. Wieś rozrastała się i z niewielkiej osady „na wielkiej łące” zaczęła w XIX w. wyrastać na Coraz bardziej znane letnisko, przede wszystkim dzięki jej odkrywcy Bogumiłowi Hoffowi i dr. Julianowi Ochoro wieżowi v „Gdyby przemierzyć meldunkowe karty z owych czasów — pisał Władysław Umiński po zwiedzeniu Wisły w 1905 r. — to łatwo można by się przekonać, że dobre kilka tysięcy Polaków ze wszystkich zaborów zwiedziło Wisłę i Śląsk…” Mieszkała tu Maria Konopnicka, tu podobno napisała ,,Rotę”, pisał tutaj „Placówkę” Bolesław Prus, przebywała Eliza Orzeszkowa, W. Orkan, Boy Żeleński i wielu innych. Dzięki doskonałym warunkom klimatycznym, zacisznemu śródleśnemu położeniu oraz dogodnemu usytuowaniu jako punkt wyjściowy na okoliczne szczyty stała się Wisła żywym ośrodkiem turystycznym, wypoczynkowym i siedzibą dziesiątków domów FWP oraz Orbisu o ogromnej pojemności i przelotowości. Głównym ośrodkiem uzdrowiska jest tzw. Centrum, a w nim okazały gmach Domu Zdrojowego z restauracją i dansingiem oraz kinem „Marzenie” na 400 miejsc. Mieści się tu także Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK (tel. 140), gdzie można zasięgnąć informacji o wycieczkach, noclegach itp.; tu także organizuje się wycieczki. 2 hotele: „Centrum” naprzeciwko poczty i „Piast” nieco wyżej (na pd.) kościoła ewangelickiego. Obok Domu Zdrojowego kawiarnia „Centrum” a naprzeciwko dw. PKS, skąd odjeżdżają autobusy przez Kubalonkę do Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki, przez Nową Osadę do Malinki, Czarnego, Jawornika, Bielska- -Białej przez Ustroń i Skoczów, do Katowic i Gliwic przez Skoczów, Żory i Rybnik oraz do Cieszyna przez Ustroń i Skoczów. W uzdrowisku 3 st. tur.: w domu Edwarda Cieńciały, Wisła Uzdrowisko nr 555, tel. 554 (20 MN w lecie i w zimie), w domu Antoniny Molin Wisła Uzdrowisko 684 (30 MN w lecie i w zimie) i w domu Artura Cieńciały, Wisła Uzdrowisko 590, tel. 585 (90 MN w lecie i w zimie). Schr. szkolne ok. 1/2 km od st. kol. tel. 164; czynne w okresie letnim (30 MN). Obok Szczyrku, Wisła jest najbardziej popularnym ośrodkiem zimowym Śląska. W Malince znajduje się duża skocznia narciarska, zaś dwie mniejsze w Głębcach u wylotu doi. Łabajowej oraz na Przysłupie pod Baranią Górą; cztery piękne nartostrady umożliwiają zjazd z Baraniej Góry przez Równe do doi. Wisełki, z Przysłupia przez Kozi Wierch do Czarnego, ze Stożka do Łaba- jowa oraz z Przeł. Salmopolskiej do Malinki. PW na Soszów i Stożek (nr 12), Baranią Górę doi. Białej Wisełki (nr 22) i doi. Czarnej Wisełki (nr 23), Trzy Kopce Wiślańskie przez Kamienny (nr 64, 65), na Równicę przez Orłową (nr 62). Patrz także PW z Wisły Dziechcinki i Wisły Obłaźca. 17 km Wisła Dziechcinka (ok. 443 m), przyst. kol. ułatwiający dojazd do pd. części Wisły i bardzo dogodny dla udających się w doi. Dziechcinki, do Malinki i w doi. Gościejowa. Można również łatwo dojść stąd do st. tur. PTTK znajdującej się na pr. brzegu Widy. Punkt informacyjny FWP w DW „Stamar” (nr 115, tel. 176) w pobliżu przyst. kol. PW na Stożek przez Mały Stożek (nr 13), Stożek przez Kobyłę (nr 14), Trzy Kopce Wiślańskie przez Kamienny (nr 64, 65), doi. Gościejowa na Wierch Gościejów (nr 55, 56). 20 km Wisła Głębce (ok. 515 m), końcowa stacja kolei przedłużonej dotąd w 1933 r. powyżej przerzuconego nad doi. Łabajo- wa wielkiego wiaduktu. W całej najbliższej okolicy w lecie i zimie bardzo rojno. W budynku szkolnym spędzają tu wakacje dzieci polskie z zagranicy, w zimie na okolicznych „pólkach”, zwłaszcza na popularnym zboczu „Małgorzatka”, nawet przy świetle elektrycznym miłośnicy nart zażywają zjazdu, wywożeni następnie wyciągiem znów do góry. Liczne nowe nauczycielskie domy wypoczynkowe. PW na Stożek doi. Łabajowa (nr 15), Stożek przez Mrużków (nr 16), Kubalonkę (nr 25), do Wisły Malinki (nr 26), na Kuba- lonkę Szarculę przez Kozińce i Baranią Górę (nr 26).

Podobne

Tagi