Wadowice — Maków Podh. — Zawoja

kwi 24, 2018 przez

Wadowice — Maków Podh. — Zawoja; 48 km; ok. 2 g.; 1 bezpośredni kurs z Krakowa przez Wadowice, Suchą, Maków do Zawoi (ok. 4g.). Na odcinku Maków — Zawoja (19 km) 16 kurków, w tym 3 kursy bezpośrednie z Żywca przez Suchą (3’/2 g.), z Makowa do Zawoi 1 g. Szosę ostatnio przebudowano i unowocześniono na odcinku doi. Skawicy. Trasa z Wadowic prowadzi przez Gorzeń. PW do dworku E. Zegadłowicza i na Iłowiec (nr 279) oraz na Jaroszowicką Górę (nr 286), dalej przez Czartak (D25), Mucharz (D25), Skawce (D25), Zembrzyce (D25), Suchą (D23), Maków (D26) i Juszczyn (D26). Teraz opuszczamy doi. Skawy i wkraczamy w doi. Skawicy pomiędzy pasmem Polic od pd. i Jałowca od pn. Skawica (413—480 m), wieś o zwartej ulicowej zabudowie. Z przyt. PKS Skawica Górna PW na Krupową Halę (nr 191). Zawoja (480 – 700 m), rozciągnięta na ok. 10 km wieś o blisko 7000 mieszk. ma, zwłaszcza w górnej części, charakter letniska i wezasowiska o dużych możliwościach rozwojowych. Jej przeszłość nie jest dokładnie znana. Pierwszą wzmiankę podał inwentarz starostwa lanckorońskiego z 1646 r., który wymienia wśród wsi wolnych od pańszczyzny ,,świeżo osadzone Zawoje”. Początek wsi mieli dać osadnicy wołoscy, za czym przemawiałaby sama nazwa wołoskiego pochodzenia. Pierwotnie osada należała do wcześniej osadzonej Skawicy. Licznymi jej przysiółkami, które usadowiły się w dolinach bocznych i na stokach są Wilczna, Policzne, Markowe Rówienki, Ryzowana, Czatoża, Świniarka, Slonów, Błędna, Mosorne i wiele innych. 2 gospody, jedna w centrum wsi powyżej kościoła (przyst. PKS GRN), druga w górnej części, zw. Widłami (końcowy przyst. PKS) przy rozwidleniu dróg na Policzne i Krowiarki oraz do Czatoży. Sklepy w centrum oraz w innych częściach wsi. W pobliżu ujścia pot. Słonów do Jaworzyny, nad drogą na Policzne istniał do niedawna Dom Wyc. PTTK zw. popularnie „Lajkonikiem”. Został on zlikwidowany a zamiast niego zorganizowano noclegi, w st. tur. na Małych Widłach przy rozwidleniu szlaków przez Markowe Rówienki i przez Czatożę (110—50 MN), informacje w domu Jadwigi Jezutek. W Zawoi Wilcznej schr. szkolne czynne od V—X o 35 MN. W centrum wsi drewniany kościół wzniesiony w 1888 r. na miejscu pierwotnego z 1767 r. W przysiółku Policzne zabytkowa kaplica murowana, posiadająca ludowe świątki w ołtarzyku, oraz kaplice na Widłach i poniżej kościoła w centrum wsi. Końcowy przyst. PKS jest PW na Babią Górę przez Policzne i Krowiarki (nr 179), przez Ryzowaną i Sulową Cyrhlę (nr 177), przez Markowe Rówienki (nr 176), przez Czatożę (nr 178), na Policę przez Śmietanową Halę (nr 189), Halę Kamińskiego przez Czatożę i Kolisty Groń (nr 175) oraz dla przejścia przez Krowiarki do Lipnicy Małej (nr 179 i 186) i Zubrzycy Górnej (nr 179 i 187).

Podobne

Tagi