Z Jeleśni przez Sopotnię Małą

kwi 27, 2018 przez

Zn. żółte, ok. 4—4,25 g. Ze st. kol. idziemy na pd. w kierunku centrum wsi i po ok. 1,5 km,przy rozgałęzieniu skręcamy w prawo na pd. zach. na drogę do Sopotni Małej. Po dalszych 3 km marszu nad Sopotniańskim Pot., dochodzimy do gajówki i nowego rozgałęzienia dróg na skraju lasu zw. Gajka (ok. 1 g.). W lewo wiedzie prosto na pd. droga do Sopotni Wielkiej, my zaś, utrzymując kierunek pd.-zach., zdążamy do Sopotni Małej. W miarę zbliżania się przez tę wieś, masyw Romanki, którą widzimy w dużym skrócie — rośnie coraz bardziej. W lewo na pd. widoczne dość stąd daleko Pilsko. Idziemy dalej wsią, mijamy odchodzącą w prawo drogę polną do Juszczyny przez szerokie siodło między Przyborem i Kiczorą. Drogą tą wiodą zn. niebieskie (nr 147). Przecinamy je i idziemy dalej drogą dolinną do gajówki (ok. 1 g.). Poza nią opuszczamy dolinę kolo mostku na potoku, skręcamy w lewo na pn. lesiste stoki Romanki i rozpoczynamy dość żmudne podejście (ponad 500 m różnicy wzniesienia) na grzbietowe siodło, na którym ciągnie się Hala Majerkowa. Spotykamy tu zn. niebieskie. Wspólnie z nimi dość stromo na pn. wierzchołek.

Podobne

Tagi