Elektrody proste

lip 22, 2022 przez

Elektrody proste

Spawanie łukowe jest czynnością, do której wykonania niezbędna jest elektroda. Musi być ona pokryta otuliną topnika, co na celu ma osłonięcie łuku przed dostępem atmosfery. Elektrody do spawania stosowane są w pracach związanych z tworzeniem konstrukcji stalowych, a także produkcji przemysłowej.

Czym są elektrody spawalnicze?

Spawanie elektrodami otulonymi to czynność wykonywana przy użyciu spawarki. Niezbędne w tym celu elektrody służą do wykonania trwałego spoiwa łączącego poszczególne elementy. Powstają one z metalowych rdzeni i pokrywane są różnego rodzaju otulinami, które mają wpływ na późniejszy skład powstałych spoin. Elektrody różnią się od siebie również pod względem średnicy a także długości, oraz przeznaczeniem.

Jaką funkcję pełnią elektrody proste?

Najpowszechniejsze i najłatwiej dostępne rodzaje spawarek wykorzystują łuk elektryczny. To on dostarcza ciepło potrzebne do rozgrzewania i stapiania metali lub innych tworzyw, które łączymy za pomocą spoiny. Niezbędnym elementem wytwarzania takiego łuku jest elektroda. To ona zamyka obieg prądu, bez czego w spawarce nie udałoby się wytworzyć połączenie. Napięcie niezbędne do spawania, które wywołuje także znaczny wzrost temperatury, pojawia się właśnie pomiędzy elektrodą a powierzchnią, którą zamierzamy stopić.

Rodzaje elektrod prostych

Można wyróżnić kilka rodzajów elektrod spawalniczych:

  • elektrody kwaśne (A) – umożliwiają uzyskanie spoiny o gładkim licu. W kwaśnej otulinie znajduje się duża ilość odtleniaczy i tlenków żelaza. Przeważnie elektrody te nie wymagają suszenia.
  • elektrody z otuliną rutylową (R) – łatwe do spawania, szybkotopliwe, nie powodują rozprysku. Nadają się do cienkiej blach, można nimi spawać we wszystkich pozycjach. Z uwagi na dużą ilość wodoru, elektrody rutylowe tworzą kruche oraz podatne na pękanie spoiny. Spawa się nimi przy pomocy prądu przemiennego lub stałego z biegunowością ujemną.
  • elektrody celulozowe (C) – używane są przeważnie do spawania na zewnątrz m.in. rurociągów przemysłowych . W otulinie są odtleniacze, mączka drzewna i do 30% celulozy. Elektrod się nie suszy przed użyciem, bo mają najkorzystniejsze właściwości spawalnicze, gdy zawartość wody w otulinie wynosi 3% lub więcej.
  • elektrody niskowodorowe (B) – wymagają suchego otoczenia, mogą być stosowane we wszystkich pozycjach, tworząc bardzo mocne spoiny. Stosowane są do grubych przekrojów w sztywnych konstrukcjach.

Elektrody spawalnicze rodzaje pod kątem zastosowania:

  • elektrody ES – są stosowane do spawania połączeniowego najczęściej używane w konstrukcjach niskostopowych, ten rodzaj elektrod jest przeznaczony do spawania w wyższych temperaturach.
  • elektrody EN – elektrody te używane są do naprawiania.
  • elektrody EŻ – to symbol elektrod przeznaczonych do spawania żeliwa.
  • elektrody E+ odpowiedni symbol stopu lub metalu – w ten sposób oznaczone są elektrody przeznaczone do spawania metali niezależnych np. aluminium.

Podobne

Tagi