Wadowice — Skawce — Sucha

kwi 24, 2018 przez

Linia ta wiedzie najpiękniejszą przełomową częścią doi. Skawy pomiędzy lesistymi stokami Jaroszowickiej Góry od wsch. a masywem Leskowca i jego wsch. ramienia od zach. Pociąg towarzyszy cały czas rzece, wijącej się licznymi zakrętami i za przyst. kol. Mucharz przerzuca się na jej pr. (orogr.) brzeg. Tu odsłania się oryginalny widok na wzgórze z dominującym strzelistym kościołem. To wieś Mucharz usadowiła się na wzgórzu, stromo opadającym ku Skawie; wkrótce nasza trasa łączy się z linią kol. Kraków — Zakopane i przejechawszy Skawę stajemy na stacji w Skawcach. Wadowice (D24). 5 km Czartak (276 m), przyst. kol. w pobliżu ujścia Ponikiewki do Skawy, również przyst. PKS na linii Kraków — Wadowice — Sucha — Zawoja; nazwę wziął od budynku z łamanego kamienia, w którym wg przypuszczeń miał się mieścić dawny zbór ariański; niektórzy badacze poddają to w wątpliwość. Być może była to po prostu karczma przydrożna. Budynek ten został zniszczony w 1942 r. w czasie okupacji hitlerowskiej. Czartak stał się symbolem odrębności grupy poetyckiej w okresie międzywojennym, której duchowym przywódcą był Emil Zegadłowicz, a członkami Edward KozikowSki, Tadeusz Szantroch, Janina Brzostowska i Józef Birkenmajer. Od wydanego w 1925 r. tomu poezji pt. „Czartak, zbór poetów w Beskidzie” i indywidualnie wydanych tomików poezji datuje się duże ożywienie kulturalne i zainteresowanie turystyczne regionem Beskidu Małego. Silny wpływ wywarła przede wszystkim twórczość E. Zegadłowicza, który region ten opiewa w „Powsinogach Beskidzkich”, „Godach Pasterskich”, „Wielkiej Nowinie” i innych. PW na Leskowiec (nr 276), Iłowiec (nr 278), Jaroszowicką Górę (nr 228). 9 km Mucharz (ok. 290 m). Sama wieś położona jest ok. 2 km od przyst. kol. na wzgórzu (ok. 390 m), z charakterystyczną sylwetką kościoła. Przyst. PKS na linii Kraków—Wadowice—Sucha —Zawoja. Wieś należy do jednych z najstarszych osad, wzmiankowanych już w XIV w. Obecny kościół murowany z okresu 1835— 68. Po poprzednim kościele z 1688 r. pozostały w dzisiejszym dwa skrzydła odrzwi z okuciami z geometrycznym i roślinnym ornamentem. Wewnątrz cenny posążek Madonny w feretronie z 2 poi. XIV w. oraz 2 krucyfiksy — późnogotycki i wczesnobarokowy. Okolice kolo kościoła i na tzw. Prejsówce (Upalisko) badają ostatnio archeologowie. Istnieją przypuszczenia, że na miejscu dzisiejszego kościoła stała niegdyś pogańska gontyna. PW na Leskowiec (nr 274, 275) i Jaroszowicką Górę (nr 289). 13 km Zagórze (ok. 295 m), niewielka osada na pr. brzegu Skawy u podnóża Jaroszowickiej Góry. Jedyna w tej części gór jaskinia tzw. Mysiorowa Jama. PW na Jaroszowicką Górę (nr 287). 17 km Skawce (ok. 310 m), wieś w doi. Skawy, przy węzłowym punkcie linii kol. Trzebina — Wadowice — Sucha i Kraków — Sucha. Przyst. PKS na linii Kraków — Wadowice — Sucha — Zawoja. Ulubione miejsce wypoczynkowe wyjeżdżających na niedzielę turystów i rybaków z Krakowa. PW na Leskowiec (nr 273) i Chełm (nr 290). 20 km Zembrzyce (ok. 320 m), duża wieś (ok. 2500 mieszk.) w widłach Skawy i uchodzącego do niej pot. Pałeczka w kotlinie u pd. podnóża masywu Chełmu. Z dawien dawna rozwijało się tu garbarstwo i piekarstwo. Kościół z 1911—13 r. zbudowany na miejscu dawnego drewnianego z XVI w. oraz klasycystyczny parterowy dwór z XIX w. PW na Chełm (nr 293), Mioduszynę i Makowską Górę (nr 307). 26 km Sucha (D23).

Podobne

Tagi