Beskid Średni – przyroda

kwi 13, 2018 przez

W jego krajobrazie szata leśna nigdzie nie przedstawia większych zwartych kompleksów. Liczne osiedla i uprawy rolne sięgają wszędzie wysoko, pną się na grzbiety i szczyty, nawet w najwyższej partii. Większe połacie leśne pokrywają wznoszący się nad Myślenicami szczyt Uklejnej, gdzie w najpiękniejszej ich części znajduje się rezerwat o pow. 22 ha. Tworzy go uroczy las jodłowy, przemieszany ze świerkiem i sosną o bogatym runie, w którym przeważa bluszcz. Niektóre części lasu mogą jeszcze dziś dać niejakie wyobrażenie okolicy, gdy przed wiekami porastał ją „wielki las” — ,,silva magna”, znany z dokumentów średniowiecznych, w którym — co już należy do zupełnie wygasłej historii — tyle było zwierza, że kwitnące tu myślistwo miało dać początek nazwie Myślenic. Piękny las o dużej ilości jodeł cieszy oczy na stokach Zębalowej i Klimasa, także Kotonia i Słonej Grapy oraz na Jaroszowickiej Górze w zach. części Beskidu Średniego. Atrakcją przyrodniczą jest stanowisko dwóch cisów w przysiółku Chodnikówka, należącym do Harbutowic. Jeden nazwany cisem Mariana Raciborskiego ma ok.15 m wysokości i 2,80 m obwodu i mimo niepozornego wyglądu liczy ok. 2000 lat. Jest to najstarsze drzewo w naszym kraju, osobliwość wyjątkowego znaczenia. Opodal rośnie drugi okaz, liczący 1000 lat. Oba są uznane za zabytki przyrody. Innego rodzaju zainteresowanie budzi jedyna w tej części gór jaskinia w Zagórzu (na pn. od Skawiec), zw. Mysiorową Jamą. Znajduje się ona na wys. 320 m nad kamieniołomem na pd. stoku, opadającym bezpośrednio nad Skawę na jej pr. brzegu. Jaskinia należy do typu jaskiń utworzonych w piaskowcu, ma dość ciasny otwór, korytarze liczą łącznie ok. 80 m.

Podobne

Tagi