Grupa Pilska

kwi 13, 2018 przez

Oddzielona od grupy Wielkiej Raczy doi. Ujsoły i przeł. Glinka (Ujsolska), wznosi się na pn. wsch. od grupy Wielkiej Raczy rozsiadłe i wyniosłe gniazdo Pilska, Ro- manki i Lipowskiej. Wsch. granicą tej grupy jest przeł. Glinne, nazywana też Korbielowską (809 m) i doi. Glinnego Pot., dopływu Koszarawy. Trzy cechy wyróżniają tę grupę: wyższa przeciętna wysokość grzbietu głównego, który osiąga w najwyższym szczycie grupy Pilska pokaźną wysokość (1557 m), rozgałęziony układ górskiego węzła Lipowskiej (1324 m) i Romanki (1366 m), przybierający charakter rozrogu oraz występujące na spadzistych stokach kopuły Pilska ślady pracy lodowców, kary i moreny, nie tak wyraźne jak na Babiej Górze, lecz nadające piętno masywowi tej Ciekawej grupy. Siadów działania lodowców nie spotkaliśmy w dotychczas omówionej części Beskidów Zachodnich. Płaską powierzchnię, szczytu Pilska pokrywają materace skalne, tu i ówdzie skryte w kosodrzewinie. Na zach. stoku sterczą ławice piaskowca magurskiego w postaci niewielkich baszt skalnych, lecz o niezbyt ciekawej formie. Malownicze skały występują natomiast w grzbiecie pn. Z innych utworów skalnych trzeba tu wspomnieć o zbiorowisku głazów pod Halą Lipowską, wśród których znajduje się parę szczelin, mogących pomieścić kilka osób oraz o kilkunastometrowej grocie pod Halą Miziową, poniżej polany Na Bartku, wreszcie o grotach w masywie Wierchu Boraczego, na wys. ok. 1060 m, powyżej szlaku turystycznego. Istnieją tu dwie groty, jedna o długości ok. 14 m i druga mniejsza w jej sąsiedztwie. Wododziałowy grzbiet karpacki wznosi się od Glinki (845 m) ku pn. na Jaworzynę (1045 m), Krawców Wierch (1054 m) i Hrubą Buczynę (1103 m), stąd przez Wielki Groń (1090 m) obniża się na Wilczy Groń (961 m) przed następnym spiętrzeniem grzbietu Magurką (1144 m), przypierającą do zwornika Trzech Kopców (ok. 1200 m). W punkcie tym zbiegają się trzy grzbiety (trzy „granice”, stąd nazwa), a mianowicie ciągnące się na zach. długie ramię Lipowskiej, opisany wyżej grzbiet wododziałowy, który od Trzech Kopców zmienia swój dotychczasowy kierunek na wsch. i poprzez Palenicę (1313 m) i Sypurzeń (1356 m) pnie się na płaską kopułę Pilska (1557 m), po czym schodzi na przeł. Glinne (809 m). Z bocznych ramion Pilska wymienić trzeba długie pn. ramię Buczynki (1204 m) i Krzyżowej, oddzielające doi. Glinnego (od wsch.) od doi. Wielkiej Sopotni. Przypierające od zach. do głównego grzbietu gniazdo Lipowskiej, wiąże się ku pn. z Romanką (1366 m) i rozgałęzieniami swymi ku pn. zach., pn., i pn. wsch. sięga Abrahamowem aż nad Węgierską Górkę, Magurą (891 m) i Kiczerą (836 m) nad Bystrą, Przyborem (897 m) nad Juszczynę, Tokarką (530 m) nad Sporysz i stokami Kiczory (762 m) nad Sopotnię Małą i Jeleśnię. Zach. ramiona Lipowskiej, poprzez Boraczy Wierch (1144 m), schodzą w doi. Soły, a mianowicie ramieniem Kiczory (784 m) i Suchą Górą (1042 m) ku Rajczy, a Prusowem (1009 m) ku Żabnicy i Węgierskiej Górce. W grzbiecie granicznym, między przeł. Glinka a zwornikiem Trzech Kopców, wyróżnia się krótkie, lecz widokowe ramię Kubiesówki (866 m), odchodzące od Krawców Wierchu na zach. w stronę Ujsołów oraz równoległy do niego niedługi grzbiet Okrągłej (941 m), który wysyła również na zach. Hruba Buczyna.

Podobne

Tagi